home

ตลาดร้อยเสาเป็นตลาดแห่งหนึ่งของบ้านเพ เป็นศูนย์รวมสินค้าพื้นบ้าน ของฝาก ของที่ระลึก ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง เป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดระยอง ต้องแวะมาหาของฝากติดไม้ติดมือไปให้ สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือแม้แต่ซื้ออาหารทะเลแปรรูปเก็บไว้ทานที่บ้าน ตลาดร้อยเสา ยังเป็นแหล่งสินค้าราคาถูก และมีมากมายให้เลือกซื้ออีกด้วย

dry-shrimp

อาหารทะเลแปรรูป เป็นสินค้าพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง มาเนิ่นนาน ถ้าพูดถึง ปลาเค็ม กุ้งแห้ง กะปิ น้ำปลา หลายๆ คนมักจะนึกถึงตลาดในจังหวัดแถบชายทะเล ซึ่งระยองก็เป็นแหล่งผลิตสินค้าเหล่านี้เป็นอันดับต้นๆ

rayong-t-shirt

ของฝากของที่ระลึก เป็นสิ่งคู่กันเมื่อได้มาเที่ยวจังหวัดระยอง ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยประดิษฐ์มากมาย มีให้เลือกซื้อจากหลายร้านค้าในตลาดร้อยเสาแห่งนี้ ซึ่งคุณจะได้พบกับรูปมากมายจากฝีมือของคนในท้องถิ่น

durian-chip

ผลไม้ เป็นสิ่งขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง หากเอ่ยถึงทุเรียนขึ้นมา โดยทั่วไปมักจะนึกถึงทุเรียนระยองมาเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งเราเป็นจังหวัดที่มีการปลูกผลไม้ตามฤดูกาล อย่างทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ฯลฯ อยู่เป็นจำนวนมาก

ไม่ว่าเมื่อไรหากคุณได้มาเที่ยวในจังหวัดระยอง อย่าพลาดที่จะแวะ ตลาดร้อยเสา หรือตลาดของฝากบ้านเพ เพื่อเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านติดไม้ติดมือไปในราคาถูก และเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เรายังอัพเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของตลาด และตลอดจนสินค้าที่มีขายในตลาดร้อยเสาแห่งนี้ เพื่อให้คุณได้รู้หรือ มีข้อมูลในการตัดสินใจทั้งก่อน และหลังการเดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดระยอง

Copyright © 2017. All rights reserved.