ลอบ

เลิกกินลูกปูม้ากันเถอะ

ปูม้าถือเป็นอาหารทะเล ที่มีรสชาดอร่อยเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ คน (ยกเว้นคนแพ้อาหารทะเล ฮา) ปูม้าสามารถหาทานได้ง่ายไม่เว้นแต่ในห้างสรรพสินค้าทั่วๆ ไป ที่มีโซนจำหน่ายอาหาร แต่จะสดแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าตามจังหวัดชายทะเลก็ยิ่งหาทานกันได้ง่าย จะถูกจะแพงก็ขึ้นอยู่กับว่า หาได้ง่ายหรือยากในช่วงนั้น การทำประมงปูม้า เท่าที่นิยมกันทางระยองเห็นมีอยู่สองแบบคือ การวางอวน และการวางลอบ ส่วนจะวางกันตามแหล่งไหนในทะเลนั้นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความชำนาญของชาวประมงพื้นบ้านในแต่ละคน แต่ที่แน่ๆ หาก

Copyright © 2017. All rights reserved.