เว็บ

กลับมาอีกครั้ง!

เว็บ BanpheMarket.com จริงๆ แล้วเราเริ่มต้นกันที่ พ.ศ.2552 (หรือปี 2009) ช่วงนั้นตลาดของเรายังเป็นหลังคามุงจาก บนพื้นที่เล็กๆ กันอยู่เลย แต่พอเวลาผ่านไปจนกระทั่งตลาดร้อยเสา(อาคารใหม่)เสร็จ ผู้ค้าบางคนก็ไม่ได้ไปต่อ หรือเปลี่ยนไปทำกิจการอย่างอื่น (รวมทั้งคนทำเว็บที่เป็นพ่อค้าในตลาดด้วย) เว็บก็เลยไม่ได้ทำต่อ จนกระทั่งเว็บหลุดและล่มไป ไม่ได้ออนไลน์อีกเลย แต่ด้วยเหตุผลดีๆอะไรก็ตาม ทำให้คนทำเว็บนี้กลับมาจดชื่อเว็บเดิม แ่ละกลับมาอีกทำอีกครั้งหลังจากที่หายไปนาน แต่เราก็ยังกลับไปเอาเนื้อหาเก่าๆ เดิมๆ ที่เคยเขียนใส่เว็บในครั้งนี้ เอามา

Copyright © 2017. All rights reserved.