โครงการหลวง

ดอยคำมัลเบอร์รี่สกัดเข้มข้น สินค้าดีของโครงการดีๆ

หลายวันก่อนมีโอกาสเดินในช็อปแห่งหนึ่ง เห็นสินค้าตัวหนึ่งเกิดสะดุดตาขึ้นมา เลยหยิบมาดูเลยรู้ว่าเป็นสินค้าของโครงการหลวงในบ้านเรานี้เอง เป็นมัลเบอร์รี่สกัดเข้มข้น ก็เลยอดที่จะเอามากล่าว ถึงไม่ได้ว่า เป็นสินค้าแบรนด์ไทยแท้ที่มาจากโครงการหลวงดอยคำ มัลเบอร์รี่ หรือที่บ้านเราเรียกว่า หม่อน เป็นไม้ยืนต้นคิดว่าน่าจะเป็นไม้เลื้อย เหมือนกับที่เคยเห็นที่อเมริกาขึ้นเต็มรั้วข้างบ้าน เด็ดกินทุกวันเลย สามารถเติบโตได้ดีในสภาพอากาศบ้านเรา คาดว่า

Copyright © 2017. All rights reserved.